Jak leczyć depresję? Potrzebna Ci profesjonalna pomoc i wsparcie innych ludzi...

Leczenie nerwic

Nerwica stanowi zespół rozmaitych zaburzeń psychicznych o podłożu napięciowo-lękowym. Często impulsem, wywołującym nerwicę, jest trudna sytuacja życiowa np. utrata pracy, przewlekły stres, wypadek, przemoc, mobbing itp. Kiedy sytuacja życiowa staje się nie do zniesienia, ujawniają się objawy nerwicowe.

Współczesne metody leczenia zaburzeń nerwicowych obejmują farmakoterapię i psychoterapię. Zaleca się łączenie tych dwóch rodzajów terapii ponieważ sama farmakoterapia, lecząc jedynie objawy zaburzeń, może nie wystarczyć i nie rozwiązać w pełni problemów osoby zmagającej się z zaburzeniami.

Leki stosowane w leczeniu nerwic mają działanie uspokajające, antydepresyjne lub obniżające napięcie.

Farmakoterapia wskazana jest przy występowaniu takich objawów, jak:

 • silne lęki,
 • stany napięciowe doprowadzające do bezsenności,
 • występowanie natręctw, czyli czynności przymusowych np. nadmierna dbałość o czystość,
 • obecność dręczących myśli,
 • paniczny lęk przed kontaktem z innymi ludźmi,
 • obsesja na punkcie własnego stanu zdrowia.

Psychoterapia poszukuje źródeł powstawania zaburzeń nerwicowych. Tylko z jej pomocą można zmienić nerwicowe postawy uczuciowe, które utrudniają nam normalne funkcjonowanie na co dzień.

W przypadku zaburzeń  nerwicowych zaleca się psychoterapię w nurcie psychodynamicznym lub poznawczo-behawioralnym. Pierwsza z nich, czyli psychoterapia psychodynamiczna, definiuje nerwicę jako chorobę emocji, której przyczyn należy upatrywać w nieuświadomionych konfliktach wewnętrznych, wynikających z rozbieżności między tym, co jednostka chce, a tym, co może.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna z kolei, w przeciwieństwie do psychodynamicznej, nie cofa się do tego, co było i nie szuka nieuświadomionych konfliktów wewnętrznych, lecz dąży do zmiany automatycznych myśli wywołujących stany lękowe poprzez korygowanie błędów logicznych. Ta forma psychoterapii ma na celu zmianę zachowania.

Dzięki psychoterapii pacjent zmagający się z nerwicą uświadamia sobie własne ograniczenia i możliwości a psychoterapeuta pomaga mu wypracować nowe formy funkcjonowania. Psychoterapia w leczeniu nerwic jest działaniem długoterminowym, ale skutecznym.

Farmakoterapia wskazana jest przy występowaniu takich objawów, jak:

 • silne lęki,
 • stany napięciowe doprowadzające do bezsenności,
 • występowanie natręctw, czyli czynności przymusowych np. nadmierna dbałość o czystość,
 • obecność dręczących myśli,
 • paniczny lęk przed kontaktem z innymi ludźmi,
 • obsesja na punkcie własnego stanu zdrowia.