Jak leczyć depresję? Potrzebna Ci profesjonalna pomoc i wsparcie innych ludzi...

Psychoterapeuta - nie mylić z psychiatrą lub psychologiem

Mylenie zawodu psychoterapeuty z psychiatrą lub psychologiem należy do powszechnych błędów. Wiele osób różnicę między tymi specjalistami poznaje dopiero kiedy potrzebuje pomocy któregoś z nich. Do kogo zwrócić się po pomoc, gdy podejrzewamy u siebie nerwicę lub depresję, a do kogo, kiedy dręczą nas natręctwa lub czujemy się zagubieni na drodze własnego życia?

 

Kim jest: PSYCHOLOG?

Psycholog to osoba, która w oparciu o kwalifikacje potwierdzone odpowiednim dyplomem może służyć poradą, udzielić nam pomocy psychologicznej, zdiagnozować problem, z jakim przychodzimy, wystawić potrzebny nam dokument np. orzeczenie, ale nie może przepisać leku. Powodem wizyty u psychologa najczęściej są powszechne problemy życiowe, takie jak problemy małżeńskie, trudności w pracy, czy utrzymujące się od dłuższego czasu przygnębienie.

Psycholog może być zarazem terapeutą, ale musi odbyć szkolenie, które trwa kilka lat.

 

Kim jest: PSYCHOTERAPEUTA?

Psychoterapeutą może być osoba, która ukończyła studia medyczne lub humanistyczne, a następnie studia podyplomowe psychoterapii lub szkołę psychoterapii.

Psychoterapeuta to specjalista, który w oparciu o budowaną przez długi czas relację z pacjentem dąży do umożliwienia pewnej zmiany w sposobie w jaki myśli, czuje czy zachowuje się pacjent. Psychoterapeuta może być jednocześnie psychologiem lub psychiatrą lub też uzupełniać ich pomoc swoim działaniem.

 

Kim jest: PSYCHIATRA?

Ostatni na liście często mylonych zawodów zajmujących się sferą psychiki człowieka jest zawód psychiatry. Jako jedyny z trzech omawianych tu specjalistów, jest on lekarzem, który ukończył studia medyczne, a następnie wybrał specjalizację z psychiatrii. Dyplom studiów medycznych upoważnia go do przepisywania leków, które chemicznie wpływają na stan psychiczny człowieka. Psychiatra może zlecić pacjentowi farmakoterapię, wcześniej rozpoznając objawy i stawiając diagnozę. Może ponadto skierować pacjenta na psychoterapię, która w wybranych przypadkach stanowi niezbędne uzupełnienie farmakoterapii.

Psychiatra w swojej pracy spotyka się najczęściej z poważnymi zaburzeniami do jakich należą m.in. schizofrenia, depresja, anoreksja, nerwica. Wielu psychiatrów pracuje zarazem w charakterze psychoterapeutów. Dla wielu osób stanowi to udogodnienie, kiedy zgłaszają się one z problemami czy zaburzeniami kwalifikującymi się zarówno do leczenia farmakologicznego, jak i psychoterapeutycznego.

Podsumowując

Psycholog, psychoterapeuta i psychiatra to trzej różni specjaliści, do których udajemy się z różnymi problemami. O trudnościach dnia codziennego, które zaczynają nas przerastać, warto porozmawiać z psychologiem. Poważne zaburzenia, takie jak depresja wymagają pomocy lekarza medycyny, czyli psychiatry. Gdzieś pośrodku tych skrajności leży całe morze problemów i zaburzeń, które warto skonsultować z psychoterapeutą.


Psychoterapia może trwać od kilku tygodni do kilku lat. Zależy to od złożoności problemu, z jakim zgłasza się klient oraz podejścia, w jakim pracuje psychoterapeuta.


Nie istnieje jedna szkoła psychoterapii. W dziedzinie tej wyróżnia się pięć głównych i wiele pokrewnych nurtów psychoterapeutycznych.