Jak leczyć depresję? Potrzebna Ci profesjonalna pomoc i wsparcie innych ludzi...

Czym jest psychoterapia?

Niemal każdy człowiek doświadcza trudności. Stres w pracy, utrata bliskiej osoby czy problemy w związku stanowią znaczne obciążenie psychiczne, z którym nie zawsze można poradzić sobie samodzielnie. W trudnej sytuacji życiowej nie jest się zdanym na samego siebie. Skorzystać można z pomocy psychoterapeuty, który pomoże nam zrozumieć samego siebie i zmienić własny sposób myślenia, działania i odczuwania.

Czasy, w których psychoterapia kojarzyła się z ciężkimi zaburzeniami i stanowiła wstydliwą tajemnicę osób korzystających z pomocy terapeuty, już dawno minęły. Psychoterapia to doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie chcą stać w miejscu i dawać ciche przyzwolenie na objawy, które niszczą nie tylko wewnętrzny spokój, ale także życie zawodowe i prywatne. Dziś korzystanie z tej formy pomocy jest świadomym kształtowaniem własnej osobowości lub walką z zaburzeniami, które nieleczone mogą przerodzić się w poważną chorobę, przykładowo nerwicę lub depresję.

Znajomość zawodu psychoterapeuty jest bardzo ograniczona. Wiele osób nie umie powiedzieć, czym dokładnie zajmuje się psychoterapeuta, często myląc ten zawód z psychiatrą lub psychologiem.

Psychoterapia polega na:

  • udzieleniu wsparcia osobie borykającej się z problemami lub zaburzeniami,
  • budowaniu relacji pacjent-terapeuta opartej na bezpieczeństwie i zaufaniu,
  • uspokojeniu emocji i zlikwidowaniu napięcia towarzyszącego zgłaszającemu się na terapię,
  • uczeniu się, przykładowo poprzez zmianę oczekiwań,
  • przekładaniu ustaleń określonych w czasie spotkania z psychoterapeutą na realne działania w świecie rzeczywistym.

Psychoterapia oddziałuje na to, jak pracuje umysł człowieka. Jej celem jest rozpoznanie schematów, które poniekąd rządzą naszym życiem. Schematy stanowią o tym co myślimy, co czujemy oraz jak się zachowujemy. Nasz umysł produkuje je dla wszystkiego co nas otacza. Posiadamy także schematy dotyczące nas samych. Wiele spośród wyprodukowanych przez umysł schematów powstało w dzieciństwie i w okresie dojrzewania, dlatego psychoterapia stara się ustalić, czy problemy, które dziś dyrygują naszym życiem mają podłoże w czymś, co stało się wiele lat temu. Złe schematy, które dewastują nasz spokój i samopoczucie, można zastąpić dobrymi, nowo wypracowanymi. Praca nad nimi wymaga jednak specjalistycznej pomocy psychoterapeuty, czasu oraz zrozumienia.

Każdy od czasu do czasu odczuwa potrzebę zwierzenia się z własnych problemów, odczuć czy trudnych życiowych doświadczeń. Sesje terapeutyczne w ramach psychoterapii polegają właśnie na rozmowie. Rozmowa z terapeutą nie przypomina jednak tej, jaką prowadzimy z przyjacielem, lecz ma charakter profesjonalny. Kontakt psychoterapeuty z klientem prowadzić ma do zmiany psychicznej u klienta, dlatego w psychoterapii ważna jest relacja między terapeutą a osobą zgłaszającą się na psychoterapię oraz chęć współpracy. Rozmowa z obcą osobą na temat skrywanych doświadczeń, myśli i zachowań może wpędzać w zakłopotanie. Dla powodzenia psychoterapii ważne jest jednak, by wyzbyć się wewnętrznej blokady i otworzyć się przed terapeutą, który chce nam pomóc.

Zadanie psychoterapeuty nie polega na udzielaniu rad i mówieniu, co należy zrobić. Celem jego działań jest ustalenie, dlaczego pacjent nie robi tego, co byłoby dla niego najbardziej odpowiednie. Psychoterapeuta nie dostarcza gotowych rozwiązań, które z dnia na dzień zmieniają życie osoby uczestniczącej w terapii. Jego zadaniem jest doprowadzenie pacjenta do takiego stanu, w którym sam będzie on potrafił znaleźć dla siebie najlepsze rozwiązanie. By to się stało, terapeuta używa narzędzi i technik, a także swoich umiejętności oraz wiedzy teoretycznej. Pacjent sam musi poczynić postępy w terapii, przede wszystkim poznać swoje blokady i uwolnić się od nich.

Psychoterapia jest trochę jak nauka jazdy na rowerze - najpierw ktoś, komu ufasz pokazuje Ci jak jechać, a następnie sam ćwiczysz nowo nabytą umiejętność w oparciu o wskazówki, za każdym razem przejeżdżając dłuższy kawałek drogi. W psychoterapii, słuchając rad psychoterapeuty zmieniasz swoje życie na lepsze, a jeśli coś nie wychodzi, masz osobę, do której możesz zwrócić się po pomoc. Psychoterapeuta podpowiada Ci co zrobić, by było lepiej, nawet kiedy po długim treningu przewracasz się na prostej drodze.

Definicja

Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń i wspomagania rozwoju jednostki poprzez rozmowę z terapeutą. Polega ona na celowym, świadomym oddziaływaniu za pomocą narzędzi i technik psychoterapeutycznych na psychikę człowieka i jego przeżycia oraz na budowaniu relacji, związku emocjonalnego pacjenta z psychoterapeutą. Nadrzędnym celem psychoterapii jest uświadomienie pacjentowi psychogennego podłoża zaburzeń i usunięcie przyczyn schorzenia, a tym samym poprawa jego funkcjonowania.