Jak leczyć depresję? Potrzebna Ci profesjonalna pomoc i wsparcie innych ludzi...

Cel psychoterapii

Cele psychoterapii rozważać można w ujęciu medycznym (usunięcie objawów) i niemedycznym (zmiana osobowości).

Celem psychoterapii w rozumieniu medycznym jest leczenie zaburzeń pacjenta i uwolnienie go od trudności związanych z tymi zaburzeniami. Udana psychoterapia to taka, w efekcie której doszło do usunięcia niepokojących objawów.

W ujęciu niemedycznym cele psychoterapii mogą być różnorodne i zależą od rodzaju zaburzeń, a końcowym efektem terapii ma być nie tylko usunięcie objawów, ale także zmiana osobowości klienta.

Efektem psychoterapii może być zmiana psychiczna człowieka, a konkretnie:

 • zmiana dysfunkcji osobowości,
 • lepsze poznanie siebie,
 • rozwój osobisty,
 • resocjalizacja,
 • zdiagnozowanie i wyleczenie konkretnego zaburzenia,
 • zwiększenie kompetencji emocjonalnych,
 • uzyskanie większego wpływu na swoje życie,
 • odzyskanie poczucia sensu życia,
 • odzyskanie wewnętrznego spokoju,
 • odzyskanie równowagi emocjonalnej,
 • odzyskanie niezakłóconego snu,
 • uzyskanie większego zadowolenia ze swojego życia,
 • poznanie siebie samego na nowo,
 • umiejętność zapanowania nad swoim życiem,
 • zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji,
 • umiejętność samodzielnego (bez podpowiedzi terapeuty) oceniania, co jest dla mnie dobre a co nie, już po zakończeniu terapii.

Przykładowymi celami psychoterapii mogą być:

 • pozbycie się lęków
 • wyleczenie depresji
 • wyleczenie nerwic
 • uwolnienie z nałogu
 • poprawienie relacji z ludźmi