Jak leczyć depresję? Potrzebna Ci profesjonalna pomoc i wsparcie innych ludzi...

Jak znaleźć psychoterapeutę?

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia psychoterapii są konsultacje. W trakcie konsultacji psychoterapeuta ocenia, czy starczy mu wiedzy i doświadczenia, by pomóc akurat temu pacjentowi i czy psychoterapia jest możliwa, a pacjent poznaje sposób pracy terapeuty i ocenia, czy jest w stanie przy nim poczuć się bezpiecznie i otworzyć na tyle, by rozmawiać o swoich trudnościach, problemach, czyli umożliwić psychoterapię.

Podczas konsultacji określony może zostać rodzaj zalecanej psychoterapii. Psychoterapeuta ponadto może skierować chorego do innego specjalisty przykładowo innego psychoterapeuty (jeśli uzna, że sam nie posiada odpowiednich kompetencji i nie potrafi pomóc), lub do psychiatry.

Podczas konsultacji, klient dowiaduje się, na czym polega psychoterapia, jaką jej formę (jaki nurt) zaleca specjalista, jak długo może potrwać leczenie i jaki rodzaj psychoterapii jest zalecany - indywidualna, grupowa, rodzinna, małżeńska, a może terapia uzależnień lub warsztaty z umiejętności społecznych.

Podczas pierwszego kontaktu, terapeuta z pewnością spyta klienta o powody zgłoszenia, cel jaki chciałby on osiągnąć oraz doświadczenia w zakresie psychoterapii oraz pomocy psychologicznej. Osoba zgłaszająca się może pytać nie tylko o przebieg psychoterapii i o to, na czym będzie ona polegać, ale także o kompetencje, doświadczenie i wiedzę psychoterapeuty.

Na podstawie wyniku tej rozmowy psychoterapeuta składa konkretną ofertę dotyczącą szczegółów terapii oraz jej celu i czasu trwania, a także częstotliwości spotkań.

Wybór odpowiedniego psychoterapeuty

Na ogół konsultacje to pierwsze 3-5 spotkań z terapeutą. Są to niezobowiązujące spotkania, po których każda ze stron może zrezygnować z podjęcia psychoterapii.